Chính sách bảo hành đổi trả

Nhà Của Trúc xin thông tin đến quý khách hàng chính sách đổi sản phẩm.

  • Đối với khách mua hang trực tiếp tại shop, có kiểm tra sản phẩm sẽ không được đổi trả sau khi đã mua.
  • Đối với khách mua online, khi nhận hang có kiểm tra SP, nếu có hư hỏng shop sẽ thu lại chỉnh sửa hoặc đổi mới SP cho khách hang tùy tình hình thực tế sản phẩm hư hỏng đến đâu.