Bình hoa màu hồng

358.000 

Bình hoa giấy màu hồng,

cao 30cm,

chất liệu: hoa giấy nhún, bình gốm Bình Dương.